E-Profile Doanh nghiệp: công cụ chuyển đổi số trong quản trị, vận hành nhân sự

E-Profile Doanh nghiệp là gì?

 • Là hồ sơ thể hiện năng lực của toàn bộ nhân sự trong công ty một cách hệ thống và bài bản trên nền tảng số
 • Là cơ sở để hoạch định chiến lược nhân sự, đánh giá nhân viên một cách khách quan, chính xác
 • Là khung đánh giá để sàng lọc ứng viên trong tuyển dụng
 • Là nền tảng để xây dựng lộ trình đào tạo nội bộ thích hợp cho từng nhân sự, từ đó phát huy năng lực của toàn công ty.

Vì sao nên xây dựng E-Profile Doanh nghiệp trên nền tảng E-school?

Quản lý nhân sự hiệu quả

 • Với tất cả thông tin của nhân viên được đưa vào hệ thống, bộ phận nhân sự có thể truy cập dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng
 • Cơ sở dữ liệu có thể sử dụng để đo lường năng lực, sự phát triển của từng bộ phận và từng cá nhân.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ theo lộ trình phù hợp và cần thiết cho từng cá nhân.

Tăng năng suất làm việc

 • Hiểu rõ đặc điểm tính cách, năng lực của từng nhân viên để từ đó đưa ra cách thức làm việc cá nhân hóa phù hợp.
 • Tinh gọn bộ máy vận hành hiệu quả, tiết kiệm

Đi tắt đón đầu nguồn nhân lực số chất lượng cao

 • Tiếp cận kho E-profile cá nhân khổng lồ trên nền tảng E-School
 • Xây dựng khung năng lực cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng, từ đó dễ dàng sàng lọc và tìm kiếm ứng viên phù hợp.

 5 bước xây dựng E-Profile cho Doanh nghiệp trên E-School

 • Bước 1: Lên sơ đồ tổ chức và cập nhật các thông tin chung về Doanh nghiệp
 • Bước 2: Xây dựng khung tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí phù hợp với văn hoá và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Liên kết E-Profile cá nhân của từng nhân sự vào Profile chung của Doanh nghiệp
 • Bước 4: Hệ thống sẽ tự động phân tích đánh giá năng lực chung của từng phòng ban, bộ phận, cá nhân.
 • Bước 5: Xây dựng kế hoạch cải thiện các năng lực còn yếu cho nhân sự hiện tại hoặc tuyển dụng nhân sự mới có năng lực phù hợp

 [ĐĂNG KÝ TƯ VẤN]

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC TRÊN NỀN TẢNG E-SCHOOL

 • TEST DISC, ASK
 • E-Profile cá nhân
 • Đào tạo nhân sự trực tuyến
 • Đào tạo Inhouse cho Doanh nghiệp