Tạo lộ trình phát triển cá nhân dành cho bạn

Xác nhận thông tin của bạn

Chọn lộ trình mà bạn hướng tới

Chọn chức vụ muốn thăng tiến

Chọn lĩnh vực bạn muốn phát triển

Chọn lĩnh vực bạn muốn phát triển

Vị trí hướng tới

Kiến thức

75%

kỹ năng

90%

thái độ

55%
 
...

Level 2: Chuyên viên

Thời gian: 3 tháng.

Kỹ năng giao tiếp cơ bản giúp bạn

• Tự tin trong giao tiếp xã hội

• Năng giao tiếp cơ bản giúp bạn

• Tự tin trong giao tiếp xã hội

Chức vụ hiện tại

Kiến thức

75%

kỹ năng

90%

thái độ

55%
 
...

Level 5: Giám sát kinh doanh nền tảng

Thời gian: 3 tháng.

Kỹ năng giao tiếp cơ bản giúp bạn

• Tự tin trong giao tiếp xã hội

• Năng giao tiếp cơ bản giúp bạn

• Tự tin trong giao tiếp xã hội

Chức vụ mục tiêu

Đánh giá DISC

...

Nhóm D: xông xáo, năng nổ, nhiệt tình, quyết đoán, mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh, hay áp đặt và đề cao chủ nghĩa cá nhân.

...

Nhóm I: hòa nhã, cởi mở, hoạt bát, thân thiện, năng động, hồn nhiên, thích cái mới và khác lạ, thích để ý những chuyện xung quanh nên là người có nhiều thông tin.

...

Nhóm S: từ tốn, điềm đạm, trung thành, sâu sắc, nhẫn nại, biết lắng nghe, yêu hòa bình, thích ổn định, suy nghĩ chậm nhưng chắc chắn.

...

Nhóm C: ngăn nắp, nghiêm túc, kỷ luật, chuẩn mực, logic, bình tĩnh, cầu toàn, thận trọng, và ít để ý cảm xúc người khác nên khó gần trong lần đầu tiên.

Kết quả: Bạn là ngăn nắp, nghiêm túc, kỷ luật, chuẩn mực, logic, bình tĩnh, cầu toàn, thận trọng, và ít để ý cảm xúc người khác nên khó gần trong lần đầu tiên.

Kế hoạch hành động để cải thiện

 

Khung năng lực / ASK

Đánh giá tổng quan: Bạn là ngăn nắp, nghiêm túc, kỷ luật, chuẩn mực, logic, bình tĩnh, cầu toàn, thận trọng, và ít để ý cảm xúc người khác nên khó gần trong lần đầu tiên.

Nhận xét: Bạn là ngăn nắp, nghiêm túc, kỷ luật, chuẩn mực, logic, bình tĩnh, cầu toàn, thận trọng, và ít để ý cảm xúc người khác nên khó gần trong lần đầu tiên.

 

Kế hoạch hành động để cải thiện

 

Lộ trình phát triển

Kỹ năng

Kiến thức

75%

kỹ năng

90%

thái độ

55%
 

Hiệu quả công việc

65%

Thâm niên

50%

Đam mê

85%