Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Christina M.E. Dodd

Cố vấn doanh nghiệ...

Phan Sơn

Chuyên gia Nhân sự...

Master Trần

Chuyên gia Interne...

Nguyễn Kim Hùng

Chuyên gia tài chí...

Nguyễn Trí Hiếu

Chuyên gia tài chí...

Cấn Văn lực

Chuyên gia kinh tế

TS. Hoàng Thu Cúc

Doanh nhân – Nhà đ...

Nguyễn Tài Tuệ

Chuyên gia Tài chí...

Nhàn Katherine

Chuyên gia, Cố vấn

Bùi Quang Cường

Chuyên gia Marketi...

Phan Vui

Chuyên gia Bán hàn...

Kiều Văn Đức

Chuyên gia Marketi...

Huỳnh Ngọc Thanh

Chuyên gia Interne...

Bess Business School

Chuyên gia tư vấn,...

Nguyễn Duy Luận

Cố vấn công nghệ

Lê Đắc Sơn

Kỹ sư Kinh tế - Ti...