Tư vấn doanh nghiệp - Lộ trình tư vấn, khám sức khỏe doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt thì phải dựa trên các quy phạm pháp luật để tạo dựng nên một cơ sở nền móng vững chắc về nguồn lực trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ cho các nguồn lực của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần được tư vấn, khám sức khỏe doanh nghiệp định kỳ. Đó chính là công việc của một Nhà “Tư vấn doanh nghiệp". Tư vấn doanh nghiệp chính là giải pháp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt là với doanh nghiệp vừa mới thành lập.

Tư vấn doanh nghiệp là gì?

Tư vấn (consulting) là một ngành dịch vụ không có một định nghĩa cố định nào cả. Khái niệm được coi phù hợp nhất với vai trò Nhà tư vấn doanh nghiệp là đưa ra các các giải pháp, vượt qua được các rào cản trong doanh nghiệp, xóa bỏ tính ì để rồi thâm nhập hoàn toàn vào tổ chức của họ mà “trị bệnh”

Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn doanh nghiệp ? 

Bạn có biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, có đến 35,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 24,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 9.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8% và Trung bình mỗi tháng có 11,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

Vấn đề là do đại dịch Covid-19 đang tàn phá nền kinh tế hay do chính doanh nghiệp đang tồn tại rất nhiều lỗ hổng mà bản thân doanh nghiệp cũng không nhận ra? Kết quả dẫn đến việc không trụ vững, dễ dàng bị sụp đổ khi có những tác động, biến cố xảy ra.

Chính vì vậy, doanh nghiệp cần tìm đến một giải pháp Khám sức khỏe tổng quan doanh nghiệp. 

Vậy gói Khám sức khỏe tổng quan doanh nghiệp là gì?

Đây là giải pháp giúp chủ doanh nghiệp thấu hiểu được tình trạng “sức khỏe” của doanh nghiệp mình. Thông qua đó nhà huấn luyện làm việc với chủ doanh nghiệp để xác định các vấn đề còn tồn tại, đưa ra phương án giải quyết, từ đó định hình được mục tiêu phát triển trong tương lai.

Gói khám sức khỏe tổng quan doanh nghiệp được tiến hành thông qua 3 bước sau đây:

  1. Chẩn đoán sức khỏe thông qua bộ công cụ Healthcheck: Đây là bước Vercon sẽ dựa trên thông tin khách hàng cung cấp để ra được bảng điểm sức khỏe doanh nghiệp
  2. Phỏng vấn nhân sự: Vercon tiến hành phỏng vấn chủ doanh nghiệp, đại diện nhân sự các bộ phận để hoàn thiện báo cáo thực trạng sức khỏe doanh nghiệp.
  3. Tư vấn 1:1 với Coach: Nhà huấn luyện sẽ làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp về báo cáo sức khỏe doanh nghiệp cũng như phương án tư vấn.